sistudio.pl

Portal budowlany

zmiana kierownika budowy
Dom

Zmiana kierownika budowy jak i kiedy należy ją przeprowadzić?

Kierownik budowy to osoba, która jest uczestnikiem procesu budowlanego. Zarządza on wszystkimi pracami na terenie budowy. Do jego zadań należy dbanie o to, aby prace były realizowane zgodnie z punktami zawartymi w pozwoleniu na budowę, a także z zatwierdzonym projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami. Kierownik budowy powinien również dbać o bezpieczeństwo pracowników i wszystkich osób, które przebywają na budowie.

Kto może zostać kierownikiem budowy?

Praca na stanowisku kierownika budowy wymaga zdobycia odpowiedniego wykształcenia, którego zakres podaje rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia funkcji technicznych w dziedzinie budownictwa. Następnie należy zdobyć praktykę na terenie budowy, a także przejście przez proces kwalifikacyjny zakończony egzaminem. Po zdanym egzaminie dostaje się uprawnienia do kierowania na budowie i osoba ta wpisana zostaje do centralnego rejestru osób.

Jakie uprawnienia ma kierownik budowy?

Uprawnienia kierownika budowy zawarte są w ustawie o prawie budowlanym. Kierownik budowy ma prawo zaproponować inwestorowi zmiany w projekcie, jeżeli usprawnią i zwiększą bezpieczeństwo prac budowlanych. Kierownik może ustosunkowywać się do zaleceń i wpisów w dzienniku budowy, które wpisywane są do przez innych uczestników budowy.

Za co odpowiedzialny jest kierownik budowy?

Zmiana kierownika budowy – jak przeprowadzić ją zgodnie z przepisami?Aby zmienić kierownika budowy w trakcie prac z nią związanych. należy do dokumentacji budowy dołączyć oświadczenie nowego kierownika o przejęciu obowiązków. Kierownika budowy można zmienić na każdym etapie robót. Powody zmiany mogą być różne, jak rezygnacja kierownika z pracy czy niezadowolenie z jego usług.
Zmiana kierownika budowy musi być wpisana do dziennika budowy. Powinny się tam znaleźć wpisy zarówno odchodzącego jak i zastępującego go kierownika. W zapisach tych powinna znaleźć się informacja o czasie przekazania obowiązków, a także o tym na jakim etapie są roboty drogowe. Od momentu wpisu to nowy kierownik budowy odpowiada już za wszystko co się na niej dzieje i od tej pory także może zostać ukarany za wszelkie nieprawidłowości.

redrooster.pl